Dilluns
6
Agost
2018
14
00
Ajudes rehabilitació d'edificis d'habitatges, zones comuns i interior d'habitatge
Ajudes de rehabilitació d'edificis d'habitatges, zones comuns i interior d'habitatge, per a les actuacions de millora de l'eficencia energètica i sostenibilitat, i per a les actuacions de conservació, de la millora de la seguretat de la utilització i de l'accessibilitat. Termini fins el 6 d'Agost.
18/07/2018

Seran subvencionables les actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat que afecten: a) Edificis d’habitatges unifamiliars, aïllats o agrupats en fila, fins i tot l’interior de l’habitatge. b) Edificis d’habitatges de tipologia residencial col·lectiva, tant els elements comuns com l’interior dels habitatges.

Persones beneficiàries: Les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, les cooperatives o els propietaris únics d’edificis d’habitatges, així com les administracions públiques i altres entitats de dret públic que siguen propietàries d’immobles a rehabilitar, podran ser beneficiaris i, per tant, sol·licitants de les ajudes. També tindran la consideració de beneficiaris o perceptors de les ajudes, les empreses constructores, empreses de serveis energètics, arrendatàries o concessionàries dels edificis, que acrediten mitjançant contracte vigent amb la propietat, la facultat expressa per a escometre les obres de rehabilitació objecte del programa. Quan el propietari de l’habitatge i l’arrendatari acorden que aquest últim costege a càrrec seu les actuacions de rehabilitació, l’arrendatari haurà de sol·licitar de la comunitat de propietaris l’adopció de l’acord corresponent per a poder sol·licitar les ajudes i ser-ne beneficiari.

Termini fins el 6 d'Agost.

enllaç de publicació: http://www.habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-rehabilitacio-edificis.-eficiencia-energetica

anex

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31