ANUNCI CELEBRACIÓ SESSIÓ ORDINARIA DEL PLENARI DILLUNS 2 DE JULIOL A LES 20:30 HORES
En compliment de Resolució d’Alcaldia de data 28 de juny de 2018, s’ha convocat sessió ordinària del Plenari que ha de celebrar-se al saló de sessions de l’Ajuntament, el proper Dilluns 2 de juliol de 2018, a les 20.30 hores
29/06/2018

En compliment de Resolució d’Alcaldia de data 28 de juny de 2018, s’ha convocat sessió ordinària del Plenari que ha de celebrar-se al saló de sessions de l’Ajuntament, el proper Dilluns 2 de juliol de 2018, a les 20.30 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1er. Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Acta sessió extraordinaria plenari 18.04.2018; Acta sessió extraordinaria plenari 23.05.2018.
2on.Aprovació d’un pla econòmic financer com a consequència de l’incompliment de la regla de la despesa en la liquidació de l’exercici 2017.
3er.Aprovació de l'Inventari valorat dels béns i drets que constitueixen el patrimoni de l’Ajuntament.
4rt.Aprovació de la modificació en la denominació de diversos carrers.
5è.Aprovació dels dies festius per a l’any 2019.
6è.Aprovació del conveni marc de col·laboració institucional entre l’Ajuntament de Benirredrá i el col·legi territorial d’arquitectes de valència.
7è.Donar compte de la remissió d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques: execució trimestral i període mitjà de pagament.
8è.Moció per al rebuig de la creació d’un producte panaeuropeu de pensions individuals (PEPP).
9èDespatx extraordinari
10èControl i fiscalització Òrgans de Govern.
10.1.- Coneixement Resolucions Alcaldia.
10.2.- Correspondència i publicacions legals
10.3.- Precs i Preguntes.
 

 

document signat digitalment

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30