ANUNCI LLISTAT DEFINITIU BEQUES 'POST'
Anunci de la comissió avaluadora del procediment selectiu convocat per a l’adjudicació de la beca oferida dins del programa de pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València (Modalitat “Post”).
3/03/2017

La Comissió Avaluadora del procediment selectiu convocat per a l’adjudicació de la beca oferida dins del Programa de Pràctiques Formatives per a joves de la Diputació de València, en la modalitat denominada: “Post”, en la sessió del dia 23 de febrer de 2017 ha comprovat els requisits i els mèrits al·legats i autobaremats pels sol·licitants de les beques, d’acord amb les bases per a l'adjudicació d’una beca de formació per l'Ajuntament de Benirredrà, en el marc del programa de Pràctiques Formatives per a Joves de la Diputació de València: pràctiques per a joves postgraduats o tècnics superiors de cicles formatius de grau superior modalitat "POST" exercici 2016, aprovades mitjançant el Decret d’Alcaldia nº 36/2017, de data 31 de gener.

 

S’ha acordat obrir termini d’al·legacions de 5 dies hàbils, a comptar del següent a la seua publicació, per tal que les persones interessades hi puguen presentar les al·legacions i/o aportar-hi els documents que consideren oportuns. Obert el termini d’al·legacions per tal que les persones interessades hi puguen presentar les dites al·legacions i/o aportar-hi els documents que consideren oportuns, presentant sols per part de la persona seleccionada la documentació següent:

 

1) Fotocòpia de NUSS (Número d'Usuari a la Seguretat Social) o targeta de la Seguretat Social.

 

2) Fitxa de manteniment de tercers. Revisada la documentació, la comissió avaluadora redacta l'ACTA DE SELECCIÓ DEFINITIVA, on formularà proposta d'adjudicació de la beca, que serà sotmesa a l'aprovació de l’òrgan competent.

 

A tal efecte, s’hi publica extracte dels llistats definitius (en document adjunt), resultants de les comprovacions realitzades.

document adjunt

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30