Anunci modificació bases Socorristes
Per sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Benirredrà celebrada el dia 21 de març de 2018 es va adoptar entre altres, l’acord que aprova la modificació de les Bases per a la constitució de la borsa d’ocupació per a la contractació de socorristes aquàtics i monitors de natació en règim de contractació laboral de caràcter temporal de l’Ajuntament de Benirredrà, aprovades mitjançant Decret d’alcaldia núm. 2017/0182
12/04/2018

ANUNCI

Per sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Benirredrà celebrada el dia 21 de març de 2018 es va adoptar entre altres, l’acord que aprova la modificació de les Bases per a la constitució de la borsa d’ocupació per a la contractació de socorristes aquàtics i monitors de natació en règim de contractació laboral de caràcter temporal de l’Ajuntament de Benirredrà, aprovades mitjançant Decret d’alcaldia núm. 2017/0182, en el següent sentit:

Afegir un nou apartat a la Base 11a (Funcionament DE LA BORSA D'OCUPACIÓ), amb el tenor literal:
“Una vegada finalitzat el termini per a presentar instància per a formar part de la borsa, i durant la vigència de la mateixa, es podrà sol·licitar la inclusió per part d’aquells aspirants que reunint els requisits especificats a les bases, presenten la documentació requerida. Si bé, aquests aspirants passaran a ocupar l’últim lloc de la borsa d’ocupació per ordre de puntuació obtinguda”
 
L’Alcaldessa
Maria Dolores Cardona Llopis
 
 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31