EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ EN LA DENOMINACIÓ DE DIVERSOS CARRERS
Modificació denominació de carrers Benirredrà.
23/03/2018

Iniciat expedient de modificació en la denominació de diversos carrers, i de conformitat amb l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el canvi de denominació se sotmet a informació pública pel termini de vint dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província.

 

Durant aquest termini la modificació de carrers podrà ser examinada per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s'estimen pertinents.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31