ACTUALITZACIÓ MESURES COVID19.

NOVES MESURES ANUNCIADES PEL GOVERN DESPRÉS DEL CONSELL DE MINISTRES D'AQUESTA SETMANA:

Ampliació del termini de presentació de declaracions i autoliquidacions d'impostos per a pimes i autònoms.

Es permet ajornar, als autònoms i a les pimes, totes les declaracions d'impostos del mes d'abril. Aquesta mesura beneficiarà a 3,4 milions d'espanyols. Es prorroga al 20 de maig el termini per a presentar:

1. El pagament del trimestre del IVA

2. El pagament fraccionat de l’IRPF

3. El pagament fraccionat de l'Impost de Societats

•        Es prorroga al 15 de maig el termini per a les declaracions domiciliades.

• La mesura afecta al 95% del total de les empreses que han de presentar la declaració tributària a l'abril.

• Canvis en el règim de cotització per mòduls Es passa a una tributació directa de l'IRPF per a poder reflectir l'impacte de l'epidèmia en la fiscalitat d'autònoms.

• Aquesta mesura s'afig a les ja aprovades anteriorment: prestació extraordinària per cessament d'activitat, moratòria del pagament de la quota d'autònoms, aval de 100M€ per a préstecs per part de l'Estat, ajornament del pagament de la hipoteca dels locals comercials, suspensió del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.

- Autoritzada la modificació del límit de despesa per a fer front a les ajudes al lloguer.

• S'ha aprovat una línia d'avals amb cobertura de l'Estat, perquè les entitats bancàries oferisquen finançament a persones en situació de vulnerabilitat per a fer front al pagament del lloguer del seu habitatge.

• Aquesta mesura tindrà al voltant de 450.000 beneficiaris.

Punxa l’enllaç per a ampliar la informació: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2020/refc20200414.pdf

 

NOVES MESURES ANUNCIADES PEL CONSELL DE LA GVA

- Acord perquè la Generalitat distribuïsca gratuïtament a través de les oficines de farmàcia màscares a majors de 65 anys i altres col·lectius de risc.

• L'acord es posarà en marxa en els pròxims dies.

• Per a s'adquisició bastarà amb mostrar el SIP.

-  El Consell destina 30 M€ en ajudes per a persones afectades per ERTE amb rendes baixes.

• La tramitació i gestió d'aquestes ajudes s'atribueix a l'Agència Tributària Valenciana

• La quantia ascendirà a 150 € per persona beneficiària.

• Amplia informació en el DOGV corresponent: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf?fbclid=IwAR0Jv-DmXZgRM34phPlrXCJ_uYhnMgnbbm7B6uFpz6zVcD8k8e1_Z1pe6KY

- El Consell destina 3M€ en ajudes urgents per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persona que hagen exercit el dret de reducció de la seua jornada laboral per a l'atenció a menors, majors o dependents al seu càrrec.

La tramitació i gestió d'aquestes ajudes s'encarrega a LABORA

  • La cuantía de la ayuda individualizada ascenderá a:

- 600 € si la reducció de jornada és d'entre el 81% i el 100%

- 450 € si la reducció és d'entre el 61% i el 80%

- 300 € si la reducció és d'entre el 50% i el 60%

Amplia informació en el DOGV corresponent: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf?fbclid=IwAR0Jv-DmXZgRM34phPlrXCJ_uYhnMgnbbm7B6uFpz6zVcD8k8e1_Z1pe6KY

- Us remetem també com a arxiu adjunt l'actualització de les noves mesures impulsades per cadascuna de les Conselleries.

- Així mateix, en el següent enllaç es pot consultar les resolucions aprovades i publicades en el DOGV referents a la pandèmia. Puntxa ací: http://www.dogv.gva.es/es/covid-19

 

FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

- Els Ajuntaments reben de la Diputació de València els primers 20 milions del Fons de Cooperació Municipal.

• Aquesta primera part del Fons està dotat amb 20.568.534 euros que equival a la totalitat del que aportarà la GVA als municipis de la província en 2020.

• Aquesta partida permetrà als consistoris disposar de major liquiditat per a fer front a la crisi causada per la pandèmia o bé per a invertir en altres necessitats.

• Consulta el BOP ACÍ (inclou annex per municipi): http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3326511&miIdioma=C

A més, la Diputació de Valéncia ha anunciat que donarà una APORTACIÓ EXTRA d'altres 20 milions al Fons de Cooperació per a ajudar als ajuntaments enfront del COVID19.

• Aquesta quantitat se suma als 40 milions previstos ja per a 2020 per part de la corporació provincial, 20 d'ells ja ingressats aquesta setmana i 20 pendents d'abonament.

• Per tant, la quantitat destinada al citat fons enguany són 60 milions d'euros.

• Amplia informació ACÍ: http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3326511&miIdioma=C

 

documentació adjunta:

-CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

-CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

-CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

-CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

-CONSELLERIA HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

-CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

-CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL

-CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD DEMOCRÁTICA

-CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD

-CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL

-CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA