Autorització de cremes del 21 d'abril al 31 de maig

Vos informem que des del 21 d'abril fins al 31 de maig, tots dos inclusivament, s'autoritza la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a alguna mena d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquells.

La crema es podrà fer els dimarts, dijous i dissabtes des de l'eixida del sol fins a les 13:00 h., i només quan el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals siga 1.

Més informació a:  https://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2901.pdf

document adjunt