Dol oficial en tota la Comunitat Valenciana el diumenge 19 d'abril.

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
 
Com a mostra de respecte, condol i reconeixement de la vila de Benirredrà per les persones que han perdut la vida a causa de la Covid-19 i vist l'Acord de 17 d'abril de 2020, del Consell, d'aprovació de la declaració institucional de dol per les víctimes de la Covid-19, declarant dol oficial en tota la Comunitat Valenciana el diumenge 19 d'abril.
 
Per la present i de conformitat amb l'article 21.1 m) de la Llei 7/2985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
 
RESOLC
 
PRIMER. Declarar dol oficial des de les 00.00 hores del dia 19 d'abril fins les 23.59 hores de el mateix dia, durant els quals les banderes, en tots els edificis municipals, onejaran a mig pal amb un crespó negre.
 
SEGON. Mostra el condol i solidaritat d'aquest Ajuntament i de tots els veïns i veïnes de Benirredrà a les famílies de les víctimes.
 
TERCER. Per recordar a les víctimes d'aquesta pandèmia i honrar la seua memòria, convocar tres minuts de silenci el diumenge 19 d'abril a les dotze de migdia, moment en què els veïns i veïnes de Benirredrà podran expressar el seu condol sortint als balcons, en silenci, durant tres minuts.
 
QUART. Disposar la publicitat d'aquesta Resolució, als efectes del seu coneixement general.