MESURES DE PREVENCIÓ PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL CORONAVIRUS

Des de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benirredrà, es RESOL:
 
1) Estaran tancades fins a nou avis, totes les instal·lacions esportives i municipals, la biblioteca municipal, l’Aula de Cultura, Ajuntament Vell, la llar dels jubilats i pensionistes, Escola de música, servei de podologia, etc.
 
2) Anular la programació municipal de caràcter cultural, esportiu, d’oci i totes les activitats de l’Escola municipal de formació.
 
3) Prioritzar la via telemàtica o telefònica per a qualsevol gestió amb l’ajuntament en la mesura d’allò possible.
 
4) Revocar totes les autoritzacions pel que fa a l’ocupació d’espais públics atorgades a associacions o altres entitats col·lectives anàlogues.
 
5) Informar al veïnat del telèfon 900300555 habilitat per la Conselleria de Sanitat valenciana per a consultes i dubtes.
 
6) Aconsellar el seguiment estricte de les instruccions i les recomanacions del Ministeri de Sanitat i de la Conselleria de Sanitat: molta higiene personal, evitar llocs públics de gran concurrència, no compartir objectes o menjars...
 
7) Indicar que el període i àmbit d’aplicació d’aquestes mesures compren des del 13 de març i fins al 31 de març de 2020 i podrà ampliar-se d’acord amb les recomanacions del Ministeri de Sanitat i la Generalitat.
 
8) Recomanar a la població, especialment a la considerada d’alt risc, que seguisca les recomanacions i les instruccions de les autoritats sanitàries, que sols s’informe a través dels mitjans oficials i que evite la proliferació d’informacions falses.
 
Esperem poder tornar a la normalitat com més prompte millor, vos agraïm la col·laboració a totes i tots.