Publicades les Ajudes d'emergència al lloguer de l'habitatge de la Generalitat Valenciana per la situació excepcional per COVID19

Es podran sol·licitar des de HUI dimarts 5 de maig fins el 30 de juny a les 12 h.

Té amb una dotació de 7,5 milions d'euros en ajudes

En la concessió de l'ajuda es prioritzarà en funció del grau de vulnerabilitat de la unitat de convivència.

A continuació podeu consultar el decret que les regula, amb el procediment a seguir i requisits:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3168.pdf?fbclid=IwAR0B9jl9HoAZf7zBqWQWX9KQqYYxF5nDURTDylCbYoAxjq4AFYTFEgK0bHM  

Accés directe web habitatge:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20932&fbclid=IwAR2kkHUxMd0w6EsLnXWX1qypQ7BIxTzaXdkgbkLH1mKIApJxm4UFfGZYuAM  

document adjunt