web de la conselleria de Sanitat amb l'accés per a sol·licitar cita en cas de tindre els símptomes relacionats amb el coronavirus

Després de registrar-se mitjançant SIP i data de naixement, un professional es posarà en contacte amb el pacient.

enllaç d'accés: https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/