Atenció Informació del Ministeri de Sanitat

En municipis de més de 5.000 habitants:
 
Majors de 14 anys: de 6 a 10 h i de 20 a 23 h.
 
Persones dependents i majors de 70 anys: de 10 a 12 h i de 19 a 20 h.
 
Xiquets: de 12 a 19 h.
 
En municipis amb població igual o inferior a 5.000 habitants aquestes activitats estaran permeses de 06.00 a 23.00 hores.
 
Recorda les tres normes bàsiques per a mantindre allunyat al COVID19:
  • Distància interpersonal 1-2 metres.
  • Rentada de mans freqüent.
  • Extremar la higiene en espais públics i privats
Si no pots complir aquestes recomanacions utilitza màscara.