coronavirus. Obertura d'activitats.

A continuació podeu consultar les activitats obertes.

Aclariment: Les obres de reforma només es permeten en:

- Baixos amb entrada independent.

- Habitatges unifamiliars.

- Edificis que estiguen sent rehabilitats íntegrament.

En tots els casos han d'estar deshabitats.

 No es permeten en habitatges que estiguen situades en comunitats de veïns i que els obrers hagen d'usar elements comuns com a escala, ascensor, vestíbul, etc., excepte si tenen caràcter d'urgència, que haurà d'estar recolzat per informe tècnic o similar.

 Les obres de nova planta i les que es realitzen en via pública, si no afecten comunitats de veïns, sí que es permeten.

(Interpretació BOE 12/04/2020)

 

document adjunt