La Generalitat implanta un servei automatitzat de cita prèvia en tota la xarxa d'oficines PROP

L'eina, instal·lada en les oficines pròpies de la GVA, s'amplia ara a tota la xarxa, incloses les oficines mixtes en espais d'entitats locals.

Més informació a l'enllaç ==> https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=861956