GUIA PER A GARANTIR EL DRET A L'HABITATGE

La Generalitat Valenciana, ha facilitat una guia ciutadana editada per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb la informació necessària per a conéixer de primera mà les mesures en matèria d'habitatge que s'estan duent a terme durant l'emergència generada per la pandèmia de la COVID-19.

A continuació la podeu consultar: http://www.habitatge.gva.es/documents/168489658/169719190/Guia_va_DretHabitatge/72992f1f-ad11-4994-84bc-450b67940c67?fbclid=IwAR05btA942U43Ns6TmMwrjW2_un81jC1DaQRwbLewj_ymDzGJkAVxXROC9U

document adjunt Guia Dret habitatge