Informació d'interès general

Es convoquen per a l'exercici 2020 les següents subvencions:

Programa de foment de la millora de l'eficiència energética i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021:
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/14/pdf/2020_3316.pdf

Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accecibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/14/pdf/2020_3346.pdf

El pla renhata (el pla de reforma interior d'habitatge)
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/14/pdf/2020_3344.pdf

IEEV.CV (l'Informe d'Avaluació de l'Edifici):
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/14/pdf/2020_3346.pdf

Entitats, empreses i persones en règim d'autònom del sector primàri que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19:
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/14/pdf/2020_3399.pdf