Informació sobre Subsidi de Desocupació Excepcional per fi de Contracte Temporal

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones treballadores que han cessat de manera involuntària a partir del 15 de març de 2020, en un contracte d'almenys 2 mesos de duració i que no tenen cotitzacions suficients per a prestació.

Termini de presentació: A partir del 5 de maig i fins a 1 mes després de la fi de l'estat d'alarma.

Com se sol·licita?

A través del formulari de pre-sol·licitud de prestació individual en Seu Electrònica:

https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1

Presentant el formulari en una oficina de registre o correus.

Tindran caràcter provisional, podent contactar el SEPE per a completar la informació.

Més informació a:

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-excepcional-fin-contrato-temporal.html