Sol·licituds moratòria d'hipoteques i lloguers amb motiu de la COVID-19, Generalitat Valenciana

La Conselleria d'Habitatge facilita els formularis per a sol·licitar moratòria d'hipoteques i lloguers amb motiu de la COVID-19.

Els formularis estan disponibles en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica:

Sol.licitud de moratòria del pagament de la renda de lloguer a gran tenidor/adocument adjunt

Sol.licitud de moratòria del pagament de la renda de lloguer a tenidor/a xicotet:  document adjunt

Sol.licitud de moratòria en el pagament del préstec hipotecari: document adjunt

Estan dirigits a les persones inquilines i les deutores de préstecs hipotecaris i han de ser emplenats i entregats abans del 2 de maig.

més informació: http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/guia-per-a-garantir-el-dret-a-l-habitatge?fbclid=IwAR2MiSzK3FnAr5jb8vz5-FylcJaL9PTzss1EyPfbq-IL9Th9mjwIBSTKVfw

 

Formularis en format docx: