Benestar Social. Informació del departament

El Departament de Benestar pretén millorar la qualitat de vida de les persones de Benirredrà i previndre situacions  d´exclusió social.

Els Serveis Socials Generals constitueixen l'estructura bàsica del Sistema Públic de Serveis Socials, mitjançant la prestació d'una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d'actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, a nivell primari, amb caràcter universal i gratuït.

El seu fi és promoure el desenvolupament ple de l’individu i dels grups en què s’integra, potenciant la seua participació en la cerca de recursos i prioritzant les necessitats més urgents bàsiques.

 

SERVEIS QUE S´OFERIXEN:

 

 * SERVEI D´INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESORAMENT TÈCNIC dirigit a tota la ciutadania per a informar, orientar i assessorar dels seus drets, de l’exercici dels mateixos i dels recursos socials  adequats per a resoldre les seues necessitats.

*  SERVEI D´AJUDA A DOMICILI, amb l’objectiu de facilitar la permanència de la persona al seu domicili.

PROGRAMES DE COOPERACIÓ SOCIAL, per a impulsar i fomentar la iniciativa social, l’associacionisme, la integració social i el voluntariat.

*  PROGRAMES DE CONVIVÈNCIA I REINSERCIÓ SOCIAL orientats a promoure la convivència social i familiar.

*  PROGRAMES D´OCI I TEMPS LLIURE.

 * PROGRAMES DE PREVENCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL.

 

REGIDORA:  Elena Blanco

TREBALLADORA SOCIAL: Esther Gallego Ruiz

Horari d’atenció:

                Dilluns i dimecres :   de 10 a 13h 

                  Telèfon:  663 715 706

  Servei de Cita prèvia punxant en aquest enllaç